Lisa Knatterud Wold

Lisa Knatterud Wold har vært ansatt i Østlandsforskning siden august 2021. Hun har erfaring med analyse- og utredningsarbeid fra både offentlig og privat sektor. Hun har arbeidet med utredninger og evalueringer innenfor høyere utdanning, integrering og kvalifiseringstiltak. Lisa har tidligere arbeidet flere år med forvaltningsrevisjon i Riksrevisjonen, der hun gjennomførte flere undersøkelser av forvaltningen av ulike saksområder, særlig innenfor miljøsektoren. Hun har også jobbet feltbasert for Leger uten grenser, med å sikre gode arbeidsforhold for de lokalt ansatte i ulike prosjektland. Lisa er også medlem av Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter (NORDEM), og har fungert som internasjonal valgobservatør ved flere anledninger. Lisa har en mastergrad i miljø-, ressurs- og utviklingsgeografi fra Universitetet i Bergen. Lisa har kontor på Lillehammer.

Publications

Lisa Knatterud Wold har 4 publikasjoner på ostforsk.no.

På leting etter trygghet: Integrering av LHBTIQ+-flyktninger i Norge

Denne rapporten presenterer resultatene fra et forskningsprosjekt etter initativ fra Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Prosjektets hensikt har vært å fremskaffe forskningsbasert og oppdatert kunnskap, som kan bidra til trygg integrering av LHBTIQ+ personer med fluktbakgrunn i...