Denne rapporten presenterer resultatene fra et forskningsprosjekt etter initativ fra Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Prosjektets hensikt har vært å fremskaffe forskningsbasert og oppdatert kunnskap, som kan bidra til trygg integrering av LHBTIQ+ personer med fluktbakgrunn i Norge. Oppdraget er løst som en kvalitativ studie hvor det er gjennomført femten dybdeintervjuer med flyktninger som identifiserer seg som LHBTIQ+ med landbakgrunn  fra Afghanistan, De forente arabiske emirater, Egypt, Iran, Kongo, Palestina, Syria og Tsjetsjenia. Det er også gjennomført gruppeintervjuer med aktører i seks kommuner som jobber med integrering av flyktninger, slik som voksenopplæringen, helsetjenesten, frivillig sektor og interesseorganisasjoner. Prosjektet har pågått i perioden desember 2021 – oktober 2022.

Order Report

På leting etter trygghet: Integrering av LHBTIQ+-flyktninger i Norge | (report no. 202226)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X