Jim Broch Skarli

Jim Broch Skarli er ansatt siden november 2021. Han er statsviter fra Universitetet i Oslo, med fagene offentlig rett og psykologi, med videreutdanning i prosjektledelse fra Markedshøyskolen og doktorgrad i Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP) fra Høgskolen i Innlandet. Han har tidligere arbeidet som forsker ved Senter for omsorgsforskning ved NTNU, i Sykehuset Innlandet og Hedmark fylkesrevisjon. Skarli har erfaring fra forskning på og evalueringer av offentlige tjenester, spesielt knyttet til helse, omsorg og velferd, hovedsakelig med fokus på tjenesteinnovasjoner og samskaping av tjenester for sårbare brukergrupper. Han har kontor på Hamar.

Publications

Jim Broch Skarli har 3 publikasjoner på ostforsk.no.