Aleksander Bern

Aleksander Bern ble ansatt i Østlandsforskning i august 2021. Han er også i sluttfasen av sin PhD samfunnsgeografi ved Universitet i Oslo. Avhandlingen tar for seg hvordan arkitekturkonkurranser brukes i byplanleggingen, hvordan de påvirker planprosesser og hva slags ideer de skaper. Den ser også på hva arkitekturkonkurransene gjør med mulighet for medvirkning og hvordan de brukes i politiske prosesser. Berns forskningsinteresser er by- og regional planlegging og utvikling, særlig med fokus på demokrati, deltakelse og sosial bærekraft. Han arbeider mye med geografiske informasjonssystemer (GIS) og kart. Bern jobber på Hamarkontoret.