Per Olav Lund

Per Olav Lund arbeider mest med økonomiske analyser av privat og offentlig sektor. Han inngår i teamet som arbeider med Norges Banks regionale nettverk. Her intervjues private og offentlige organisasjoner årlig, og kunnskapsgrunnlaget brukes av Norges Bank til bla. pengepolitiske beslutninger. Som prosjektleder for EU Nettverk Innlandet koordinerer Per Olav regionens satsing på økt regional deltakelse forskningsprosjekter finansiert av EUs forskningsprogram Horizion 2020. Utover dette er Per Olav arbeidsfelt analyser av kommunesektorens økonomi og tjenesteyting, samt at han underviser i økonomi og kvalitetsutvikling/ kvalitetsledelse i Helselederutdanningen Han hat lang erfaring fra kommune og sykehussektoren, bl.a. som rådmann og økonomisjef i kommunesektoren og økonomidirektør i sykehussektoren. Av utdanning er Per Olav siviløkonom fra BI med spesialisering innenfor anvendt organisasjon og virksomhetsutvikling, han har også en master i offentlig ledelse fra Høgskolen i Hedmark.

Publications

Per Olav Lund har 11 publikasjoner på ostforsk.no.

Telma Kongsvinger – Samfunnsnytte og kostnader

Denne rapporten undersøker samfunnsøkonomiske virkninger av telemedisinprosjektet Telma i Kongsvinger kommune. Telma Kongsvinger er et pilotprosjekt der om lag 20 pasienter deltar. Virkningene som belyses i rapporten er delt inn i tre områder: innbyggerperspektiv, da...