Hjalti Nielsen

Hjalti har doktorgrad i sosial og økonomisk geografi fra Lunds Universitet. I sin doktorgradsforskning studerte han hvordan kunnskapsintensive bedrifter på landsbygda kompenserer for fravær av lokale agglomerasjonsfordeler og lange avstander til relevante kunde- og kunnskapsmarkeder, og til slutt konkurrerer med lignende bedrifter på store og fjerne kundemarkeder. Hjalti har bred arbeidserfaring både innenfor og utenfor akademia. Han har deltatt i internasjonale forskningsprosjekter og har jobbet som forsker ved både Lunds universitet og Universitetet på Island. Han har designet, organisert, koordinert og utført forskningsprosjekter og feltarbeid i forskjellige land/regioner. Værende geograf, har hans forskningsfokus vært veldig mye på samspillet mellom a) hva, hvorfor og hvordan regionale aktører gjør ting og b) strukturene de påvirkes av (og påvirker tilbake til en viss grad). Selv om Hjalti har og er interessert i å studere regional utvikling fra et bredt perspektiv i alle typer regioner, er han mest interessert i å studere regionale utviklingsmuligheter i perifere og semi-perifere regioner, f.eks. regioner som har til en viss grad mistet både mennesker og økonomisk fotfeste de siste tiårene. Hjalti begynte å jobbe for Østlandsforskning i januar 2023 og sitter på Hamarkontoret.