Iveta Malasevska

Iveta Malasevska har en PhD i Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor ved Høgskolen i Innlandet. I doktorgradsoppgaven diskuterte hun hvordan skidestinasjoner kan bruke innovative prisstrategier for å oppnå konkurransefortrinn og øke lønnsomheten. Malasevska ble ansatt i Østlandsforskning i januar 2018, og arbeider på prosjekter innenfor reiseliv, fjell og opplevelsesøkonomi. Hun er involvert i det RFF-finansierte prosjektet ‘Innovative Pricing Approaches in the Alpine Skiing Industry’ (IPAASKI).

Publications

Iveta Malasevska har 2 publikasjoner på ostforsk.no.

Kartlegging av idrettens betydning i Innlandet

Formålet med denne kartleggingen er å gi en omfattende oversikt over idrettens betydning i Innlandet ved å sammenstille informasjon fra allerede eksisterende datakilder. Dette notatet bygger på tilgjengelige offentlige data og anvender spesifikke metoder for...

Eksportundersøkelsen 2019

På oppdrag fra Music Norway har Østlandsforskning og Høgskolen i Innlandet gjennomført en webundersøkelse blant 174 norske musikere. Hovedmålet med forskningsprosjektet var å kartlegge musikernes aktivitet og behov vedrørende musikkeksport. Dette spørreskjemaet er basert på Eksportundersøkelsen 2015...