På oppdrag fra Music Norway har Østlandsforskning og Høgskolen i Innlandet gjennomført en webundersøkelse blant 174 norske musikere. Hovedmålet med forskningsprosjektet var å kartlegge musikernes aktivitet og behov vedrørende musikkeksport. Dette spørreskjemaet er basert på Eksportundersøkelsen 2015 (Gran & Torp, 2015) med tanke på å fremskaffe sammenlignbare tall over tid. I dette notatet presenterer vi hovedfunn fra undersøkelsen. Notatet har et beskrivende forskningsdesign.

Order Report

Eksportundersøkelsen 2019 | (report no. 202011)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X