Fjellindeksen er et FoU-prosjekt der Fjellnettverket samarbeider med forskningsmiljøene. Den foreliggende Fjellindeksen er første utgave. Formålet med en fjellindeks er å beskrive og følge hvordan samfunnet utvikler seg i fjellområdene, sammenliknet med Norge for øvrig. Fjellindeksen er ikke ment å påvise årsaksforhold eller drivere i en utvikling, men å bidra som faktaleverandør i arbeidet med å sette fjellområdene på den politiske og forskningsmessige dagsorden. Fjellindeksen skal altså gi et kunnskapsmessig grunnlag som videre kan benyttes for å utvikle en politikk for fjellområdene.

Order Report

Fjellindeksen 2018 | (report no. 201805)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 220,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X