Utviklingsprogrammet for innlandsfiske er gjennomført i perioden 2008-2012. Programmet er finansiert over jordbruksavtalen, og avtalepartene deltar i en styringsgruppe. Innen programmet har det vært et særlig fokus på fisketurisme, men også innenlands fiskeoppdrett og næringsfiske. Det er generell tilfredshet med programmets organisering. Programmet har bidratt til økt fokus på innlandsfisk og innlandsfiske. På tross av relativt kort virkeperiode og små midler er det er allerede nå mulig å se effekter av prosjektene og en har nærmet seg programmets mål. Det anbefales at programmet videreføres, og på kort sikt som et spisset program med dagens organisering. På sikt bør en annen organisering vurderes, herunder de ulike verdikjedenes administrative tilknytning.

Order Report

Evaluering av utviklingsprogrammet for innlandsfiske | (report no. 201205)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 160,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X