Stine Kvamme

Stine Kvamme jobber på prosjekter innen bioøkonomi og utvikling i fjellområder. Kvamme har en master i fornybar energi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. ’ Hun har vært trainee i SINTEF Raufoss Manufacturing, Eidsiva Vekst i Gjøvik og i Eidsiva Vannkraft på Lillehammer. Kvamme har vært ansatt i Østlandsforskning siden 2016.

Publications

Stine Kvamme har 2 publikasjoner på ostforsk.no.