Stine Kvamme

Stine Kvamme jobber på prosjekter innen bioøkonomi og utvikling i fjellområder. Kvamme har en master i fornybar energi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. ’ Hun har vært trainee i SINTEF Raufoss Manufacturing, Eidsiva Vekst i Gjøvik og i Eidsiva Vannkraft på Lillehammer. Kvamme har vært ansatt i Østlandsforskning siden 2016.

Publications

Stine Kvamme har 7 publikasjoner på ostforsk.no.

Telma Kongsvinger – Samfunnsnytte og kostnader

Denne rapporten undersøker samfunnsøkonomiske virkninger av telemedisinprosjektet Telma i Kongsvinger kommune. Telma Kongsvinger er et pilotprosjekt der om lag 20 pasienter deltar. Virkningene som belyses i rapporten er delt inn i tre områder: innbyggerperspektiv, da...

Why Europe Matters

Why Europe Matters is a campaign based on a combination of nine innovation workshops and a survey exploring young Europeans’ views about Europe and the EU, their education and employment, and their hopes and expectations...

Fjellindeksen 2018

Fjellindeksen er et FoU-prosjekt der Fjellnettverket samarbeider med forskningsmiljøene. Den foreliggende Fjellindeksen er første utgave. Formålet med en fjellindeks er å beskrive og følge hvordan samfunnet utvikler seg i fjellområdene, sammenliknet med Norge for øvrig....