I dette notatet utredes, drøftes og oppsummeres 3K alternativet med utgangspunkt i ekspertutvalgets kriterier. 3K består av kommunene Alvdal, Tynset og Tolga. Utredningen er et tilleggsoppdrag til kommunereformutredningen i Nord-Østerdal – ØF rapport 03/2016.

Order Report

Kommunereformen 3K i Nord – Østerdal, Alvdal, Tynset og Tolga | (report no. 201605)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X