Bjørnar Sæther

Bjørnar Sæther er professor i økonomisk geografi ved Universitetet i Oslo og har en bistilling i Østlandsforskning. Hans ekspertise i økonomisk geografi legger vekt på innovasjon i ressursbaserte næringer, regional utvikling og miljø. Han har jobbet mye med næringer som skogindustri, landbruk og prosjekter knyttet til disse næringene i et regionalt perspektiv.

Publications

Bjørnar Sæther har 9 publikasjoner på ostforsk.no.

Evaluering av landbruksutdanningen på videregående nivå og vurdering av behovet for fagskoler innen landbruk

Denne rapporten omhandler landbruksrettet utdanning i videregående skole og på fagskolenivå. Utdanningen er studert med basis i en undersøkelse av elevens egne vurderinger, informantintervjuer og andre kilder. Årsaker til elevenes valg av naturbruksutdanning er belyst,...