Jorid Vaagland

No description in the author's profile.

Publications

Jorid Vaagland har 36 publikasjoner på ostforsk.no.

Kulturbasert næringsutvikling – et forprosjekt

Rapporten oppsummerer et forprosjekt som problematiserer og drøfter følgende prinsipielle spørsmål i tilknytning til kulturbasert næringsutvikling i Lillehammerregionen: Avgrensninger og begrepsbruk på feltet kulturbasert næringsutvikling Potensialer og utfordringer i forholdet mellom kulturliv og næringsliv De...

KAT-prosjekt i Hamarregionen –privat formidlingstjeneste eller jobbklubb i privat regi?En evaluering av KAT-prosjektet for langtidsledige over 50 år

Evaluering av KAT-prosjektet (kjøp av formidlingsrettede tjenester) i Hamarregionen for langtidsledige personer over 50 år. Rapporten fokuserer på selve anbudsprosessen og brukernes erfaring med forskjellige tilbydere. Konklusjonen er at formidling av arbeidskraft i dagens arbeidsmarked...

Kultur som reiselivsprodukt

Forskningsprosjektet problematiserer den brede bruken av begrepet "kultur" i reiselivssammenheng, og går inn på det mangfold av kulturattraksjoner som tilbys turister og hvordan de forstås og oppleves. Mønstre i bruken av kulturattraksjoner og -tilbud i...

Mellom kultur og næring

Det foretas en gjennomgang av prosjekter i PTD-programmet som gjelder kultur, miljø, opplevelser og reiseliv. Prosjektenes mål og innretning er drøftet i forhold til PTD-programmets intensjoner. Det er foretatt en prinsipiell drøfting av forholdet mellom...

Medieutvikling, kultur og regional identitet

Hovedvekten er lagt på å beskrive trekk ved lokalt sosialt liv, kultur og loka/regional identitet, og å diskutere medienes rolle i å utvikle og styrke disse kvalitative aspektene. Intervjuene viser at folks tilknytning og identitetsmessige...