Birgit Leirvik

No description in the author's profile.

Publications

Birgit Leirvik har 11 publikasjoner på ostforsk.no.

Innovasjon og interaktiv læring – en teorigjennomgang

Prosjektet ”Prokom Innovasjon” tar utgangspunkt i at bruker-produsent relasjoner er sentrale i utviklingen av ulike typer produkter og tjenester. Notatet er et forsøk på å etablere noen teoretiske utgangspunkter for å forstå innovasjoner som resultatet...

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling.

Rapporten beskriver og vurderer prosjektet ”Studietrappa”. Studietrapp-prosjektet har hatt som overordnet formål å utvikle og prøve ut en modell (en Studietrapp) for kompetanseutvikling i små og mellomstore bedrifter (SMB). Det har vært en grunnleggende tanke...