I Hedmark og Oppland utgjør arbeidsplasser i mediesektoren 2,3 resp. 2.0 % av alle arbeidsplasser i fylkene. På landsbasis er denne andelen 3,8 %. Inkludert i disse tallene er da også store deler av kulturbasert virksomhet, men ikke sport, og databehandlingskonsulenter tilknyttet system- og programvare. I perioden 1996 4.kv. 2000 har antallet arbeidsplasser i disse næringsgruppene vokst med 34% på landsbasis, og hhv 13% og 7% i Hedmark og Oppland. Det er stor vekst sammenliknet med veksten i den samlede sysselsettingen i perioden, også i Hedmark og Oppland, men det er store forskjeller mellom ulike næringsgrupper.På brukersida har den store veksten i internettbruk avtatt. Det er heller ikke registrert økning i andelen mer underholdningspregede bruken av internettet verken i Norge eller Sverige i de siste åra. Internett utgjør en forholdsvis beskjeden del av husholdningenes mediebruk, med drøye 5%. Fjernsyn og radio er fortsatt de dominerende mediene, som står for om lag 60% av brutto tid brukt på medier.Analysen er en ajourføring av medieanalysen som Østlandsforskning gjennomførte for Innlandsutvalget i 1987.

Order Report

Regionale innovasjonspiloter: Næringsanalyse for mediesektoren i Hedmark og Oppland | (report no. 200210)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 170,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X