Lene Nyhus

No description in the author's profile.

Publications

Lene Nyhus har 10 publikasjoner på ostforsk.no.

Fra perm til skjerm.

Rapporten omhandler evaluering av forsøksarbeid med grunnopplæringsmoduler på nett i Trygdeetaten. For første gang har Rikstrygdeverket testet ut ulike former for nett-baserte studier i internopplæringen. I forsøksprosjektet ble det lagt vekt på å teste ut...