På Østfold fylkes Tusenårssted, Fredriksten festning i Halden, ble det i juni 2005 uroppført en norsk opera, Aurora, med handling fra den store nordiske krigen 1700-1721. Karl XII var en av de sentrale aktørene i denne krigen, og han falt 1718 under beleiringen av Fredriksten festning. Handlingen i ope­raen er altså nært knyttet til arenaen der den nå ble oppført. Festnings­verkene utgjorde en viktig og integrert del av scenografien, og en forutset­ning for det spektakulære ved forestillingen. Forestillingen ble en publikumssuksess, og det diskuteres hvorvidt prosjek­tet skal følges opp med noen form for operafestival. Denne evalueringen av lokaløkonomiske effekter, kulturell kompetanseoverføring og lokal identitet er utarbeidet som en del av en oppfølgingsdiskusjon De mest vesentlige effektene av prosjektet kan trolig ”registreres” i form av immaterielle goder. Da tenker vi framfor alt på markedsførings- og profile­ringseffekter, betydelig overføring av kulturell kompetanse, særlig til ama­tø­rene, samt styr­king av den lokale identiteten. Lokaløkonomisk er de esti­merte multiplikatorene høge, men i absolutte tall blir effektene forholdsvis små på grunn av arrangementets kortvarighet.

Order Report

Operaen Aurora på Fredriksten festning: Samfunnsmessige effekter | (report no. 200518)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X