Østlandsforskning

No description in the author's profile.

Publications

Østlandsforskning har 13 publikasjoner på ostforsk.no.

Innlandet 2030: Kunnskapsmessig infrastruktur

Notatet gir først en kort oversikt over den kunnskapsmessige infrastrukturen i Innlandet og hvordan denne har utviklet seg i løpet av de siste tiårene. Etter dette drøftes faktorer som kan bli bestemmende for den framtidige...

Distriktsarbeidsmarkedet – segmentert og fleksibelt

Dette er den tredje rapporten fra prosjektet "Flyttemønstre og bygdekultur. Om kvinner på flyttefot og kvinners karrieremuligheter i distriktene". I denne rapporten konsentrerer vi oss om kvinners deltakelse og karrieremuligheter i det lokale arbeidsmarked. I...

Uttynningssamfunnet

Det er grunn til å tro at betydelige deler av Norge kommer til å oppleve en demografisk uttynning i åra som kommer, særlig områder som ligger langt fra større sentra og har forholdsvis grissen bosetting...