Gro Marit Grimsrud

No description in the author's profile.

Publications

Gro Marit Grimsrud har 19 publikasjoner på ostforsk.no.

Østerdalene. Sluttrapport fra forskningsprosjektet ”Bortafor Ånestadkrysset. En studie av regional utvikling i Indre Østlandet.

Områdeanalysen beskriver regionale utviklingsprosesser i samspill med offentlig planlegging og politikk i 18 kommuner i Hedmark fra midten av 1960-tallet fram til i dag. Området har problemer og utfordringer knyttet til spredt bosetting og uttynning...

Kvinner på flyttefot

I denne rapporten er flyttehistoriene til kvinner som har flyttet til en distriktskommune, eller som har flyttet fra en distriktskommune til en storby, beskrevet og analysert. Spesielt fokus er viet problemstillingen om hvorvidt en antatt...

Utdanning og flytting. En kartlegging av utdanningsnivå blant flyttere og bofaste i Nord-Gudbrandsdalen, Nord-Østerdalen og Gauldal-/Rørosområdet.

Rapporten kartlegger flyttestrømmer og flyttemønster i Nord-Gudbrandsdalen, Nord-Østerdalen og Gauldal-/Rørosområdet etter flytternes utdanningsnivå. Det er en bedring av flyttebalansen blant kvinner og menn med lav utdanning, men disse områdene rekrutterer stadig færre av de som...

Levekårstatus for Lillehammer

Notatet gir en oversikt over levekårsrelevante forhold i Lillhammer basert på offentlig statistikk. Første del er en sosiodemografisk beskrivelse av Lillehammers befolkning. Andre del er en oversikt over noen levekårsproblemer i kommunen. Tredje del tar...

Kvinner og bosetting i Nord-Gudbrandsdal

Formålet med rapporten har vært å framskaffe et kunnskapsgrunnlag om befolkningsutvikling i Nord-Gudbrandsdal og kvinners bostedspreferanser. Befolkningsutviklingen er belyst gjennom et såkalt livsløpsperspektiv, der flere årskull er fulgt gjennom en 20-års periode fra de var...