Områdeanalysen beskriver regionale utviklingsprosesser i samspill med offentlig planlegging og politikk i 18 kommuner i Hedmark fra midten av 1960-tallet fram til i dag. Området har problemer og utfordringer knyttet til spredt bosetting og uttynning av befolkningen, og til omstilling innenfor de tradisjonelle jord- og skogbruksrelaterte næringer. Offentlig sektor spiller en stor rolle for sysselsettingen i området, og overføringene til kommuner, fylkeskommunen og enkeltpersoner har hatt en konsoliderende virkning på bosettingsmønsteret. Ikke bare har overføringene lagt grunnlaget for en god tjenesteforsyning, de har også sikret sysselsetting for kvinner og for en befolkning som i stadig økende grad har tatt høyere utdanning. De statlige innsatsene i område har vært av vesentlig betydning for bosetting og velferdsutvikling.

Order Report

Østerdalene. Sluttrapport fra forskningsprosjektet ”Bortafor Ånestadkrysset. En studie av regional utvikling i Indre Østlandet. | (report no. 200409)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 200,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X