Notatet presenterer grunnlaget for et større områdestudium av Glåmdalen og sørlige deler av Østerdalen som skal gjennomføres i år 2000-2002. Målet med områdestudiet er å bidra til økt kunnskap om samspilllet mellom regionale utviklingsprosesser og offentlig planlegging og politikk. Områdestudiet skal gjennomføres som et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Hedmark og Østlandsforskning, og er sammensatt av fem delprosjekter samt en syntese: 1) Periferikommunenes økonomiske fundament og servicesektorens plass i det regionaløkonomiske systemet. 2) Kollektiv modernisering og samfunnsentreprenørenes rolle. 3) Tjenesteorganisering i uttynningsområder. 4) Omstilling i skogbruk og skogindustri. 5) Regional utvikling gjennom tretti år – plan, politikk og resultater.

Order Report

Bortafor Ånestadkrysset. Et forprosjekt til områdestudier av indre Østlandet. | (report no. 199904)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X