Nils Hesthagen

No description in the author's profile.

Publications

Nils Hesthagen har 7 publikasjoner på ostforsk.no.

Om utbygging i Ringsakerfjellet

Rapporten presenterer en utredning av utbyggingsmuligheter i Ringsakerfjellet (se Figur 1). Rapporten gjennomgår status og struktur for utbyggingen i Ringsakerfjellet i dag. Dernest gis prinsipper for og en vurdering av framtidige utbyggingsmønstre. Utredningen vurderer Ringsakerfjellet...

Levekårstatus for Lillehammer

Notatet gir en oversikt over levekårsrelevante forhold i Lillhammer basert på offentlig statistikk. Første del er en sosiodemografisk beskrivelse av Lillehammers befolkning. Andre del er en oversikt over noen levekårsproblemer i kommunen. Tredje del tar...