Ståle Størdal

No description in the author's profile.

Publications

Ståle Størdal har 6 publikasjoner på ostforsk.no.

Småskala sagbruksvirksomhet i Norge

Denne undersøkelsen, kombinert med andre datakilder, gir indikasjoner på at småskala sagbruksvirksomhet omfatter omkring 1300 bruk som anslagsvis skjærer 400.000 kbm tømmer, sysselsetter 850 årsverk og omsetter for i overkant av 300 millioner kroner. Småskala...

Biobrensel i Norge: marked, potensial og barrierer

Denne rapporten gir en drøfting av biobrensel i det norske energisystemet, en oversikt over relevante kostnadselementer for biobrensel basert på skogsråstoff, samt en vurdering av potensial og barrierer for biobrensel i Norge. Ved er i...