Samarbeidsmodell mellom institusjonstjenesten og hjemmetjenesten utfra en hjemmebasert tjeneste

Order Report

1+1=3 Et nytt alternativ. Integrering av institusjonstjenesten og hjemmetjenesten i Søndre Land komm | (report no. 198804.04)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 60,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X