Dette er en kvalitativ pasientundersøkelse med fokus på kommunikasjon, informasjon og det fysiske miljøet ved sykehuset. Resultatene viser bl.a. at pasientene ønsket flere fortrolige samtaler med legene, en endring av legevisitten og færre leger og pleiere å forholde seg til. Videre ønsket de mer informasjon om pasientrettigheter og pasientombudet, en plan for sykehusoppholdet, samt mer informasjon om sykdommen og om ettervirkningene av inngrepet. Når det gjaldt det fysiske miljøet, ønsket pasientene bl.a. et bedre telefonsystem, færre pasienter på rommene og forbedringer angående maten. I etterkant av pasientundersøkelsen er det iverkasatt en rekke endringer som ledd i kvalitetssikringsarbeidet ved sykehuset. Ikke uventet har det vist seg at strukturelle endringer som innføring av nye rutiner, har vist seg vanskeligere å gjennomføre enn forbedringer i den skriftlige informasjonen og noen av de fysiske forholdene

Order Report

Pasientopplevd kvalitet og service i sykehus En kvalitativ pasientundersøkelse ved Oppland sentralsykehus, avd. Lillehammer | (report no. 200010)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X