Prosjektet omfatter lokalitetene Rokosjøen (Løten kommune), Bæreia og Digeren (Kongsvinger kommune), Søndre Øyungen (Eidskog kommune) og Dølisjøen (Sør-Odal kommune), alle i Hedmark. Alle sjøene er påvirket av forsuring, og hensynet til krepsen er hovedårsaken til kalkingen. Prosjektets hovedmål er å undersøke effekten av å kalke krepselokaliteter når det gjelder: 1) å re-etablere utdødde eller sterkt reduserte bestander ved ny-utsettinger (Digeren, S. Øyungen og Dølisjøen) og 2) å snu en negativ trend m.h.t. krepsebestanden “kvalitet” (bestandsstørrelse og størrelsessammensetning) (Bæreia og Rokosjøen). En rekke ulike problemstillinger er knyttet til en eller flere av de ulike prosjektlokalitetene. Undersøkelser og tiltak i 1995 omfattet prøvefiske etter fisk og kreps, utsetting av kreps samt overlevelses- og kalsifiseringsforsøk. I Digeren og S.Øyungen hvor de første ny-utsettinger av kreps ble foretatt i 1995, er det altfor tidlig å si noe om effekteer av kalkingen på krepsebestanden. Heller ikke i Rokosjøen, som ligger i utgangspunktet hadde en bra, men ujevnt fordelt forekomst av kreps, kunne det registreres noen endringer i løpet av 1995. I Bæreia som ble kalket i 1991, ble imidlertid de første markerte effekter registrert i 1995. For første gang på 90-tallet ble det nå fanget en del voksen kreps under prøvefisket

Order Report

Kreps i kalkelde vann: Re-etablering og utvikling av eksisterende bestander – årsrapport 1995. | (report no. 199608)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X