Formålet med undersøkelsen er å få fram relevante opplysninger som kan være til hjelp ved en ny grenseregulering i Kolbuområdet på Toten. Undersøkelsen tar for seg følgende tema: Samhandling, tilhørighet, tilfredshet med kommunale tjenestetilbud samt synspunkter på grenseregulering.

Order Report

Bør grensen flyttes? En spørreundersøkelse blant bosatte i Moen skolekrets i kommunene Østre Toten og Vestre Toten angående grenseregulering | (report no. 200103)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 60,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X