Evaluering

Evalueringen beskriver, analyserer og kommenterer gjennomføringa av eit halvårig vidareutdanningstilbod i eldreomsorg og psykiatri for hjelpepleiarar. Til slutt i rapporten blir ein del prinsipielle spørsmål i samband med prosjektet drøfta og vurderte.

Order Report

1/2-årig vidareutdanning for hjelpepleiarar. Evalueringsrapport. | (report no. 198922)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 75,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X