Dette er sluttrapporten fra en undersøkelse av sosialhjelpa i 7 Mjøs-kommuner. Prosjektet har bestått av 3 deler: – En gjennomgang av sosialhjelpstatistikken for oppdragskommunene fra 1981-86. – En undersøkelse av arbeidssituasjon og tildsbruk ved 2 av kontorene. – En undersøkelse av situasjonen til unge, langtidsarbeidsledige menn.

Order Report

Sosialhjelpa – gjøkunge på diett. | (report no. 198810)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 160,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X