Momarkedet har i 59 år vært den viktigste inntektskilden for det humani-tære arbeidet som drives i regi av Mysen og omegn Røde Kors (MORK). De siste åra har oppslutningen og det økonomiske resultatet av arrange-mentet blitt vesentlig dårligere. I rapporten beskrives utviklingen de siste åra og det drøftes tiltak for å snu denne negative utviklingen. Et av de viktigste tiltakene vil være å ha en fullstendig ’restart’ basert på en grunnleggende intern diskusjon for å finne tilbake til arrangementet sine røtter. Den avgjørende og nødvendige tause kunnskapen som er opparbeidet må formaliseres og profesjonaliseres.

Order Report

Momarkedet – Konsept, innhold og organisering | (report no. 200813)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X