Denne rapporten omhandler følgeevalueringen av det nasjonale prosjektet Menn i helse. Menn i helse er et komprimert utdanningsløp for menn mellom 25-55 år på egnet Nav-ytelse med mål om å bli helsefagarbeider. Følgeevalueringen har gått fra 2016-2018 og er gjennomført på oppdrag fra KS. Hensikten med følgeevalueringen er å få frem ulike perspektiver og erfaringer blant aktørene i Menn i helse hentet gjennom intervjuer med representanter for samarbeidsaktører og deltakere. De overordnede problemstillingene er knyttet til hva som hemmer og fremmer måloppnåelse underveis, og hvilke faser som er mest kritiske i prosjektet. Fokuset har vært på organisering og samhandling, gjennomføring i praksisfeltet og betydningen som tiltaket har på ulike områder. Et viktig mål med følgeevalueringen har vært å utvikle og spre Menn i helse nasjonalt.

Order Report

«… hadde jeg visst hvor interessant dette yrket er, så hadde jeg gjort det for mange år siden». Følgeevaluering av det nasjonale prosjektet Menn i helse. | (report no. 201807)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X