«… hadde jeg visst hvor interessant dette yrket er, så hadde jeg gjort det for mange år siden». Følgeevaluering av det nasjonale prosjektet Menn i helse.

Denne rapporten omhandler følgeevalueringen av det nasjonale prosjektet Menn i helse. Menn i helse er et komprimert utdanningsløp for menn mellom 25-55 år på egnet Nav-ytelse med mål om å bli helsefagarbeider. Følgeevalueringen har gått fra 2016-2018 og er gjennomført på oppdrag fra KS. Hensikten med følgeevalueringen er å få frem ulike perspektiver og erfaringer… Les mer »