Rapporten er basert på to intervjuundersøkelser en om etterspørselen etter ferskvannsfiske og en om etterspørselen etter jakt.

Order Report

Etterspørsel etter jakt og ferskvannsfiske blant nordmenn | (report no. 199529)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X