Øystein Aas

No description in the author's profile.

Publications

Øystein Aas har 10 publikasjoner på ostforsk.no.

Befolkningens adgang til jakt og fritidsfiske

Bakgrunnen for denne rapporten er Miljøverndepartementets forslag om å opprette en egen post på statsbudsjettet for å bedre befolkningens adgang til jakt og fritidsfiske. Rapporten er todelt. Første del er en gjennomgang av eksisterende kunnskaper...

Fisket i Trysilvassdraget i Engerdal kommune

Notatet summerer opp ulike brukerundersøkelser og annen kunnskap om fisket i Engerdal kommune. Kjennetegn ved bruken av fiskeressursene, holdninger til forvaltning og beregninger av samlet fangst i Engerdal beskrives og drøftes i forhold til planlegging.