Rapporten omhandler resultatene fra en brukerundersøkelse som ble foretatt ved Gjøvik bibliotek senhøsten 1998. Den viser bl.a. At Gjøvik bibliotek har en bredt sammensatt brukergruppe, men med en relativt stor andel av brukere under 25 år som tilhører elev- og studentgruppen og som besøker biblioteket hyppig, dvs. en gang i uken eller mer. Videre uttrykker brukerne en stor grad av til fredshet med de fleste av bibliotektjenestene, de ulike sider av lokalene og de ansattes dyktighet og service. Disse vurderingene er langt på vei i samsvar med vurderingene i Norsk Gallups landsomfattende brukerundersøkelse. Brukerne kommer ikke med noen entydige prioriteringer mht. hva biblioteket skal være i framtida, men rangerer biblioteket som “et rolig sted for utdanning og veiledning” og “et sted for fritidsinteresser” øverst på sin ønskeliste.

Order Report

Brukerundersøkelse ved Gjøvik bibliotek | (report no. 199906)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X