Maria Røhnebæk

Maria Røhnebæk er forsker 2 ved Østlandsforskning. I tillegg er hun postdoktor på Høgskolen i Innlandet ved Institutt for organisasjon, ledelse og styring. Røhnebæk har hovedfag i sosialantroplogi og PhD i Teknologi, innovasjon og kultur fra Universitetet i Oslo. Hun har i tillegg fagene sosiologi og administrasjons- og organisasjonsvitenskap i fagkretsen. Doktorgradsavhandlingen omhandler IKTs rolle i førstelinjen i Arbeids- og velferdsetaten (Nav). Hovedfagsprosjektet var også rettet mot informasjonssystemer og digital teknologi, basert på feltarbeid i India. Røhnebæks forskning har i hovedsak vært rettet mot etnografiske studier av offentlig tjenesteyting og informasjonsteknologi. Generelt omhandler forskningsinteressene innovasjon i offentlig sektor, med fokus på samordning, individualisering og brukerretting i velferdstjenestene. Røhnebæk har vært ansatt ved Østlandsforskning siden mars 2013, og har tidligere vært ansatt som stipendiat ved Høgskolen i Lillehammer. Hun har også undervisningserfaring, og saksbehandlererfaring fra offentlig forvaltning. 

Publications

Maria Røhnebæk har 9 publikasjoner på ostforsk.no.

Sosialhjelp i Hamarregionen

Denne rapporten sammenstiller kunnskap om sosialhjelpsområdet i Hamarregionen i Hedmark. Arbeidet med rapporten utgjør fase 1 av «Prosjekt økte sosialhjelpsutgifter», og er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Ringsaker, Hamar, Løten og Stange. Hensikten med prosjektet er...