Jon Helge Lesjø

No description in the author's profile.

Publications

Jon Helge Lesjø har 5 publikasjoner på ostforsk.no.

Langsomt ble kommunene til – de lange linjer

Østlandsforsknings prosjekt om Kommunesektorens framtid bygde på en rekke arbeidspakker som til sammen ga grunnlaget for å utforme scenarier for kommunenes framtid. Dette ØF-notatet bygger på en arbeidspakke skrevet av professor Jon Helge Lesjø ved...

Partiene og lokaldemokratiet. Tre foredrag

Notatet består av tre frittstående foredrag. De formidler hovedfunn fra Øfs undersøkelse om aktivitet og partilagenes plass i lokalpolitikken, og knytter disse funnene til annen forskning om lokalpolitikk og kommunalt demokrati. Foredragene har en populærvitenskapelig...

Framtidskommunen

Notatet beskriver overgangen fra utbyggingskommune til omstillingskommune, påpeker en del "trender" (eksterne og interne) som vil påvirke kommunens utvikling - og skisserer noen strategier for å realisere framtidskommunen.