Tre foreløpige scenarier for prosjektet “Kommunene i framtida”. Hvordan kommunesektorens utvikling mot år 2012 kan tenkes hvis likhets- , effektivitets- eller frihetsverdiene ved lokalt selvstyre blir toneangivende

Order Report

Kommunene i framtida, likhet, effektivitet eller frihet? | (report no. 198909.04)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X