I forbindelse med planer om blant anna økt industrialisering ønsket trehusindustrien i Innlandet en kartlegging av nåværende og framtidige kompetansebehov i egen bransje, i tillegg ønsket man en oversikt over tilgjengelig utdanningstilbud i regionen. Analysen viser at det trolig vil bli økt behov for folk med mellomkompetanse, stabilt behov for folk med ingeniørkompetanse (men fortsatt rekrutteringsproblemer) og mindre behov for de med lavest kompetanse etter en mulig industrialisering. Nye kompetansebehov kan til en viss grad leveres av regionale tilbydere, men det er noen utfordringer knytta til kompetanse om trehusets bygningsfysikk. Det er trolig at det blir krevende å rekruttere riktig kompetanse i framtida. En metode for å få til dette, er økt samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner.

Order Report

Teori og praksis – en kartlegging av kompetansebehov hos bedrifter i trehusindustrien i Innlandet | (report no. 200904)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X