Det er gjennomført en spørreundersøkelse til sesongarbeidere i Sälen og Branäs i Sverige, og Trysil, Skei og Kvitfjell i Norge. Formålet var å få bedre kjennskap til hva denne gruppa legger vekt på når de velger bosted og hvordan de vurderer de stedene de har hatt sesongarbeid på som faste bosteder. Avgjørende for valg av framtidig bosted er for de fleste at man finner et passende arbeid, og at det er gode boforhold og godt bomiljø. Det er også en del som legger avgjørende vekt på god tilgang på friluftsliv og naturmiljø, særlig høyfjellsnatur. I denne sammenhengen betyr det særlig tilgangen til snø og gode skimuligheter. På den andre sida er forhold som private, kulturelle og offentlige tjenestetilbud ansett som viktige momenter, men ikke avgjørende når man skal velge et mer permanent bosted.

Order Report

Sesongarbeidere på vintersportssteder. En undersøkelse i indre Skandinavia | (report no. 201015)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X