Rapporten omfatter: a) en oversikt over industriens og varehandelens kjøp av tjenester. b) en detaljhandelsanalyse. Formålet med rapporten er å fremskaffe bakgrunnsmateriale til arbeidet med å videreutvikle Otta til et regionalt handelssenter. Hovedvekten er lagt på å finne størrelsen på varehandelsimporten til kommunen, samt varehandelseksporten til regionen for de enkelte bransjer innenfor detaljhandelen. Til slutt er omsetningen i detaljhandelen fordelt etter ulike markedssegmenter i kommunen og i regionen.

Order Report

Service- og detaljhandelsanalyse for Otta | (report no. 198804)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X