Rapporten drøfter en mulig situasjon der banene blir nedlagt, og hvilke konsekvenser dette kan ha for godstrafikken på banene. For skogbruket vil nedleggelse bety økte transportkostnader for tømmer, noe som evt. vil innebære lavere utbetalingspriser for tømmeret. Skogindustrien i regionen vil på kort sikt bli rammet som følge av at det ikke lenger vil være mulig å transportere flis på bane. På lengre sikt kan en se for seg at både avvirknings- og investeringsnivået i skogbruket rammes, med de regionale virkninger dette fører med seg. Pr i dag benyttes ikke banene til annen godstransport enn tømmer og flis. Likevel vil nedleggelse for slike typer gods fordi jernbane for alltid må avskrives som mulig transportalternativ. Nedleggelse av banene vil sannsynligvis bety at all transport av tømmer og flis på bane i Norge opphører.

Order Report

Rammebetingelser for transport av tømmer og trevarer – Rørosbanen og Solørbanen | (report no. 200301)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X