Rammebetingelser for transport av tømmer og trevarer – Rørosbanen og Solørbanen

Rapporten drøfter en mulig situasjon der banene blir nedlagt, og hvilke konsekvenser dette kan ha for godstrafikken på banene. For skogbruket vil nedleggelse bety økte transportkostnader for tømmer, noe som evt. vil innebære lavere utbetalingspriser for tømmeret. Skogindustrien i regionen vil på kort sikt bli rammet som følge av at det ikke lenger vil være… Les mer »