Levende Skog ble etablert i 1995 som. Bakgrunnen for etableringen av prosjektet var økt internasjonal fokus på skog- og miljøspørsmål også i omsetningsleddene og markedet. Norsk skogbruk ble i økende grad konfrontert med krav om å drive langsiktig og ansvarlig skogforvaltning. Levende Skog ble et initiativ hvor skognæringa møtte friluftsliv, natur og miljøorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner og myndigheter for å håndtere denne utfordringen. Partene hadde delt ansvar for konsensus og med delt beslutningsmyndighet i en frivillig prosess som i en egen arbeidsgruppe (DP2) i 1998 ledet fram til avtale om et sett standarder for norsk skogbruk. Etter etablering av standardene har det ikke vært konsensus mellom partene om implementering av standardene. Avtalen fra 1998 fastlegger at standardene skal revideres etter fem år. Denne evalueringen inngår som et ledd i en prosess hvor partene – alle eller noen – skal legge rammer for en revidering av standardene. Evalueringen peker på at Levende Skog representerer et bemerkelsesverdig nybrottsarbeide som samarbeidsform. Evalueringen konkluderer med at Levende Skog prosjektet fra 1995 til 1998 var vellykket. Etter enighet om standardene var det ingen systematisk kontakt mellom partene, og uenighet om implementering utviklet seg. Evalueringen peker på at standardene bør oppfattes som en institusjon som bør videreutvikles, og at det etableres et fast kontaktforum.

Order Report

Levende Skog prosessen – fortid, nåtid og framtid. En evaluering. | (report no. 200416)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 140,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X