Dette prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Norgesuniversitet. Notatet bringer resultater fra kartleggingen av UH-institusjonenes organisering for digitalisering av utdanningen. Grunnlaget for notatet er en spørreundersøkelse angående organisering av støttefunksjoner for digitalisering av utdanningen. Undersøkelsen er rettet mot institusjonsnivået, fakultetsnivået / fagavdelingsnivået og ledelse av støttetjenester ved til sammen 24 UH-institusjoner i Norge.

Order Report

Kartlegging UH-institusjonenes organisering for digitalisering av utdanningen | (report no. 201701)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 190,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X