Norsk nettverk av oppvekstkommuner har bestått av seks kommuner som i perioden 2001-2004, har igangsatt ulike tiltak på oppvekstområdet. Denne evalueringa viser at resultatoppnåelsen har vært særlig god mht. det andre delmålet om ”å styrke ressursene i det sosiale nettverket som omgir barnet”, hvor flere av de som jobber med barn og unge i kommunene har fått en intensiv opplæring i relasjonskompetanse. Noen av faktorene som har fremmet gjennomføringen av tiltakene, har vært et stabilt og entusiastisk lederskap, samt deltakere som har opplevd tiltakene som relevante og nyttige. Motsatt har mangel på tid og lav prioritering, samt manglende langsiktig planlegging virket hemmende på framdriften. Det samme har ytre faktorer som omorganisering, flytting og sammenslåing av enheter. Utfordringene framover er særlig knyttet til hvordan kommunene kan vedlikeholde og videreutvikle kunnskapen i relasjonskompetanse, opprettholde aktivitetene i de øvrige tiltakene, samt arbeide for å nå ut til alle målgruppene.

Order Report

Gla’oppvekst for barn og unge i kommunene. En evaluering av tiltak i seks oppvekstkommuner | (report no. 200503)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X