I dette reviderte første underveisnotatet fra følgeevaluering en av “Fritt valg 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet” har vi fokus på intensjoner og forventninger i både hovedprosjektet og de ni delpro-sjektene. Notatet bygger på intervjuer med den sentrale prosjektledelsen, de ni prosjektlederne og en studie av dokumenter i prosjektet. I tillegg er det gjennomført tre casestudier i Kvinesdal, Kristiansand og Aust-Agder. Notatet gir en beskrivelse av de enkelte delprosjektenes målforståelse, organisering og erfaringer med prosjektet. Basert på beskrivelsene diskuterer vi disse temaene og kommer med innspill til hvordan prosjektet kan tydeliggjøres og forbedres.

Order Report

Fritt valg! Første underveisnotat fra følgeevalueringen – Revidert utgave | (report no. 200908)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X