Denne rapporten utgjør Del 2 av evalueringsrapporten fra forprosjektet “Forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn/unge og eldre”. Del 1 er publisert i egen rapport under samme tittel og omhandler resultatene av evalueringen, mens Del 2 inneholder prosjektbeskrivelse av hver av de 10 prosjektene som er evaluert. Del 2 skal både fungere som vedlegg til Del 1, og som frittstående presentasjon av de enkelte prosjektene.

Order Report

Forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn/unge og eldre i Oppland. Del 2. En presentasjon av 10 av prosjektene i Oppland fylkeskommunes forprosjekt. | (report no. 199813)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.



  X