Utgangspunktet for prosjektet Sammen om den gode skole” var å fremme det skolepolitiske engasjementet i kommunene i Buskerud, med fokus på lokalpolitikerne og kommuneledelsen. Prosjektet har oppnådd en god måloppnåelse for fire av dem målsettingene, og særlig for den ene av de to målgruppene. I tillegg har prosjektet nådd ut til andre målgrupper og har igangsatt flere skoleprosjekter som imidlertid har ligget utenfor rammene av denne evalueringen.

Order Report

Evaluering av prosjektet ”Sammen den gode skole” i Buskerud | (report no. 200319)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X